Ders Notları

Tüm yazılarda görülen kodlar https://github.com/burakbayramli/classnotes adresinden alınabilir. Dersler PDF dokümanı olarak şu adreste.


Bilgisayar Bilim (Computer Science)

Cok Degiskenli Calculus (Multivariable Calculus)

Gayri Lineer Dinamik ve Kaos (Non-linear Dynamics and Chaos)

Hesapsal Bilim (Computational Science)

Fonksiyonel Analiz ve Optimizasyon (Functional Analysis and Optimization)

Lineer Cebir (Linear Algebra)

Normal Diferansiyel Denklemler (Ordinary Differential Equations)

Kısmi Türevsel Denklemler (Partial Differential Equations)

İstatistik ve Veri Analizi (Statistics)

Zaman Serileri ve Finans (Time-Series Analysis and Finance)

Yapay Görüş (Computer Vision)

Fizik